Strese bağlı baş ağrısı nerede olur?
Intrüzyon (Saldırılar, hatırlatıcılar ve kabuslar): Travmatik olayın tekrar tekrar canlanması, kabuslarla ve rüyalarda yeniden yaşanması, travma ile ilişkilendirilen yerler, objeler veya olaylarla ilgili zorlayıcı ve sıkıcı düşünceler ve hatıralar.Travma ya da örselenme, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan ağrı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanmaktadır.Artmış uyarılmışlık: Artmış uyarılmışlık belirtileri, bireyin travmayla karşılaştığı sırada yaşadığı ve onu hayatta tutacak olan yaşantı örneklerinin uzantısı olarak düşünülebilir. Stres karşısında ilk yanıt olan uyarılmışlık hali, TSSB'de artmış uyarılmışlık şeklinde kendini göstermektedir.

Intrüzyon ne demek : İntrüzyon, travma- ya bağlı olarak dişin alveolar kemik içersinde apikal olarak yer değiştirme- sidir. Bu tip yaralanmalar genellikle maksiller dişlerde görülür ve ciddi pul- pal ve periodontal hasarla ilişkilidir.

Tıpta Axis ne demek

Eksen veya Axis, ikinci servikal omurdur. Atlas'ın hemen altında bulunur. Kendine has bir şekli vardır. Yukarıdan bakınca ikinci servikal vertebranın görünümü.

Troma ne demek : genel olarak tüm yaraları ifade eden kelime. travma kelimesi mekanik bir güce maruz kalma sonucu oluşan yarayı ifade ettiğinden tromadan farklıdır.

Yaşanılan Ağır Travmalar

 • Savaşlar.
 • Patlamalar.
 • Doğal afetler (yangın, sel, deprem vb.)
 • Aile içi şiddet.
 • Yakın birinin vefatı
 • Çocuklukta yaşanan taciz.
 • Saldırı
 • Tecavüz.


Akut stres bozukluğu (ASB) travmatik bir olayın ardından 1 ay içinde ortaya çıkar, en az 3 gün ve en fazla 30 gün sürmesi beklenir. Belirtilerin 1 aydan fazla sürmesi durumunda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olarak değerlendirme yapılır.

Malokluzyon ne demek

Maloklüzyon literatürde “kötü kapanış” olarak tanımlanmaktadır. Bazı çocukların çene ve dişleri düzgün olarak gelişemezler. Bu da düzgün olarak sıralanmamış, karşı çenedeki dişlerle iyi uyumda olmayan ilişkiye neden olur. Genel olarak maloklüzyon sağlığı etkilemez, bir hastalık değildir.Dolikofasiyal bireylerde çiğneme kasları oblik seyrederken, brakifasiyal bireylerde çiğneme kasları vertikal olarak yerleşir ve mandibulanın anterior rotasyonuna neden olur (Van Spronsen, 1996).Siferik kelimesi yunanca sphaira kelimesinden türetilmiş, türkçesi küresel anlamına gelen kelimedir. Asiferik cam ise küresel olmayan anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi asiferik camlar küresel tasarımla üretilmeyen cam demektir. Sferik camlar geleneksel yöntemlerle üretilen camlardır.

Cylinder (Silindir) (CYL Bu astigmatizme ilişkin lens kuvveti miktarını belirtir.

Tarası ne demek : Tasarı, her hangi bir zamanda veya yerde, yapılması istenen şeyin zihinde şekillendiği durumdur.

Tereme ne demek : Karapapak adı, siyah koyun yününden yaptıkları astragan papak giydikleri için Kafkasya'daki komşu halklar tarafından verilmiştir. Karapapakların diğer bir adı olan "Terekeme" ise Arapçadaki, Türkmenler sözcüğünün karşılığı olan Terâkime (تراکمه) sözcüğünden kaynaklanmaktadır.

Sıkıntı ve strese ne iyi gelir

Üzerinizdeki baskı arttığında sizi rahatlatacak bir şarkı dinlemek, stres seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir. Diğer yandan uzun bir yürüyüş de strese iyi gelebilir. Strese sebep olan sorundan uzaklaşmak da üzerinizdeki baskıyı azaltacağından film izlemek ya da oyun oynamak gibi aktiviteler de fayda gösterebilir.

Stres Belirtileri Nelerdir

 • Kalp atışının hızlanması
 • Nefes alış-verişinin artması ve nefes almada zorluk.
 • Kas kasılması
 • Kan basıncının yükselmesi.
 • Yorgunluk ve uyku problemleri.
 • Baş ağrısı, baş dönmesi.
 • Ellerin ve ayakların uyuşması
 • Gastrointestinal problemler (hazımsızlık, kabızlık, mide rahatsızlıkları, ishal)

Serotonin geri alım inhibitörleri son yıllarda TSSB'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Klinik çalışmalar ağır- lıklı olarak sertralin, fluoksetin ve fluvoksaminle yapılmakla birlikte paroksetin, nefazodon ve ven- lafaksin çalışmaları da bildirilmiştir (Davidson ve ark. 1997, Connor ve Davidson 1998, Marshall ve ark.

Nötroklüzyon nedir : Angle sınıf 1 maloklüzyon: Nötroklüzyon olarak da bilinir. Dikey konumda açık kapanış ya da sağ-sol eksende çapraz kapanışın görülebildiği kapanış bozukluğudur.